Dezvoltarea activității
SC Alien Surface SRL

          ALIEN SURFACE S.R.L., cu sediul în Municipiul Zalău, România, Str. Fabricii nr. nr. 10, ap. 3-4, județul Sălaj, cod poștal 450074, România, și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 05.06.2018  contractul de finanțare nr. 2153 /05.06.2018, cod SMIS 108203, în valoare totală de 1.048.420,83 lei, având titlul „Dezvoltarea activității SC ALIEN SURFACE SRL”. Obiectivele proiectului investițional au fost achiziționarea unor echipamente performante și inovative, eficient energetic, pentru dezvoltarea activității de producție folii de protecție pentru dispozitive electronice, creșterea numărului de angajați, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate. Ca urmare a implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate: achiziționarea unor echipamente performante și inovative, creșterea numărului de angajați, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate

          Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, a fost implementat în perioada 02.01.2017 – 31.12.2020, în Zalău, România, Str. Fabricii nr. nr. 10, ap. 3-4, județul Sălaj, cod poștal 450074, România.         

            Valoarea totală a proiectului este de 1.048.420,83 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 704.173,50 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 598.547,48  lei și Bugetul National – 105.626,02 lei.            

            Impactul proiectului la nivelul regiunii de dezvoltare constă în crearea de noi locuri de muncă, creșterea capacității de a distribui pe piață produse moderne și inovative la prețuri competitive precum și promovarea măsurilor de egalitate de șanse prin măsurile specifice implementate la nivelul întreprinderii.

          Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

          ALIEN SURFACE S.R.L. are ca obiect de activitate manufacturarea de folii de protecție pentru dispozitive electronice.

          Datele de contact ale ALIEN SURFACE S.R.L. sunt: Adina Crisan, Manager General, sediul în Municipiul Zalău, România, Str. Fabricii Nr. 10, Ap. 3-4, județul Sălaj, Tel. 0376.44.88.22, E-mail: office@aliensurface.ro.

Alien Surface